NøkkelordParental Alienation Syndrome

Nøkkelord:Parental Alienation Syndrome

Jan Brøgger om det feministiske mannehatet og en forsvarstale for menn

Boken "Forsvarstale for mannen" er et tidlig norsk pionerarbeid for et mannlig kjønnsperspektiv

Mannsforums forskningsgruppe

Vi ønsker å spre kunnskap om menn, fedre og gutter til nytte for alle med interesse for temaene

Svak tillit til norske fagaktørers syn på delt omsorg

Hva skjer når fagpersonene tilpasser forskningsfunn til egne interesser og oppfatninger?

Likestilt foreldreskap

Tradisjonelle samlivsformer er ikke like sterke i dag som tidligere, flere og flere barn vokser opp i hjem hvor mor og far har valgt å flytte fra hverandre. Far arbeider og mor passer barn er stort sett historie. Lovverk og familievern kan ikke henge igjen i et samfunn som ikke lenger eksisterer.

Foreldrefiendtlighet (PAS)

PAS står for «Parental Alienation Syndrome» - på Norsk kaller vi det foreldrefremmedgjøring. Foreldrefremmedgjøring er en relasjonsforstyrrelse hos barnet, oftest som følge av at en forelder utvikler uforsonlig fiendtlighet mot den andre i en separasjonskonflikt.

NØKKELORD