HjemSamfunnskritikkSamværssabotasje og barnebidrag: Innsamlingsaksjon til massesøksmål mot Nav

Samværssabotasje og barnebidrag:
Innsamlingsaksjon til massesøksmål mot Nav

En rettssak koster penger, det har mange foreldre erfart i barnefordelingssaker. Derfor håper MannsForum og over 100 potensielle deltakere at folk økonomisk vil støtte massesøksmålet mot Nav. Spleis-aksjonen er i gang.

Vil du støtte Spleis-aksjonen? Du finner den enkelt ved å trykke her.

Siden 2020 har MannsForum i media gjentatte ganger satt fokus på hvordan Nav bistår foreldre som utfører samværssabotasje. Fenomenet refererers også til som samværshindring. Navs rolle i prosessen er at den offentlige etaten krever inn mer penger på vegne av bostedsforelderen, når denne aktivt hindrer at felles barn får møte samværsforelderen slik avtalt.

Nav bidrar slik til å gjøre samværssabotasje økonomisk lønnsomt for bostedsforelderen. Å stikke kjepper i hjulene for avtalt samvær mellom den andre forelderen og felles barn lønner seg. Dette fordi Nav legger det faktiske samværet til grunn for beregningen av barnebidrag fra samværforelder til bostedsforelder.

Jo mindre samvær, jo mer barnebidrag mottar bostedsforelder. Dette praktiserer Nav selv om det foreligger skriftlig, bindende avtale eller en rettsavgjørelse om samvær i saken. Bostedsforelderen rapporterer inn faktisk samvær med samværsforelder. Er det mindre enn avtalt, kan det være store penger å tjene på det.

Staten vurderte egen praksis

Nav selv, samt barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) og justisdepartementets lovavdeling har etter nyttår sett nærmere på praksisen. De mener at Nav ikke bryter lovverket. Her ligger nå stridens kjerne.

For ikke mindre enn tre forskjellige jusprofessorer fra to forskjellige universiteter er uenige med statens vurdering av egen praksis. Professor Camilla Bernt (UiB), professor Asbjørn Strandbakken (UiB) og professor Trude Haugli (UiT).

– Slik jeg tolker loven og forskriften, er det ikke riktig å fastsette bidraget ut fra det faktisk utøvde samværet, når det er den barnet bor hos som hindrer samværsutøvelsen, mener professor Haugli som dermed er enig i tolkningen til professorene fra Bergen. Haugli har tidligere uttalt seg om dette til TV2.

– Så lenge lovligheten av NAV sin praksis forblir uavklart, vil vi jobbe for å få tatt saken til domstolen for en endelig beslutning, sier MannsForums leder, Arne Børke, til TV 2 i samme sak som professor Haugli uttaler seg.

Økonomisk ruin

Samlivsbrudd og barnefordelingssaker kan for enkelte foreldre, oftest fedre, medføre enorme kostnader. Det er ikke uvanlig at kostnadene blir på flere hundre tusen kroner for å komme frem til en rettslig avtale. Når avtalen fra retten så i tillegg blir brutt, medfører det økt barnebidrag, fordi man blir nektet å se barna sine. Ofte ligger fedre igjen med den økonomiske ryggraden brukket. For enkelte blir det så vanskelig med savn av barn og økonomiske problemer at det går ut over helsen. Som igjen kan medføre ytterligere økonmiske vansker om man ikke klarer stå i jobben i prosessen.

På bakgrunn av dette, håper MannsForum og de over 100 interesserte potensielle deltakerne i massesøksmålet på en skikkelig spleisefest.

– Med en seier i rettssystemet vil det som potensielt er den største skandalen til NAV bli endelig stadfestet og omfanget vil bli avdekket, skriver Arne Børke om Spleisen.

Bli med å støtt opp økonomisk om massesøksmålet mot staten!

Ved å lese sakene under, kan du sette deg grundigere inn i problematikken:

TV2 02. 12. 2020:

NAV øker barnebidrag til foreldre som saboterer samvær: – Føles som en stille kidnapping

TV2 14. 12. 2020:

Juseksperter: NAV-praksis i strid med loven

TV2 14. 12. 2020:

Stortinget krever svar på omstridt NAV-praksis

TV2 01. 02. 2021:

Vil stoppe omdiskutert NAV-praksis som rammer barn og foreldre

TV2 02. 02. 2021:

Tror Ropstad frykter ny NAV-skandale

MannsForum 05. 02. 2021:

Samværssabotasje og barnebidrag: En het potet for Ropstad

Nettavisen 06. 02. 2021:

– Nei, TV2. Nav premierer ikke samværssabotasje

TV2 22. 02. 2021:

Professorer: – Ropstad feilinformerer Stortinget om omstridt NAV-praksis

TV2 22. 02. 2021:

Foreldre reiser gruppesøksmål mot staten etter omstridt NAV-praksis

TV2 23. 02. 2021:

Stortinget griper inn for å stoppe samværssabotasje

Nettavisen 24. 02. 2021:

Jo, det virker som om Nav premierer samværssabotasje

TV2 07. 03. 2021:

NAV krever at Fredrik betaler barnebidrag til kvinnen som bortførte datteren

TV2 07. 03. 2021:

Saksøker NAV for praksis i strid med loven

MannsForum 08. 03. 2021:

Utsatt for samværssabotasje og økt barnebidrag? Ta kontakt!

Nettavisen 08. 03. 2021:

Samværssabotasje: reelle dilemmaer, riktig praksis

Nettavisen 11. 03. 2021:

Stoler ikke på Nav-direktørens forsikring om at de handler innenfor bidragsregelverket

TV2 03. 04. 2021:

– Det som overrasker mest, er omfanget