NøkkelordForskning

Nøkkelord:Forskning

Bokanmeldelse: Usynlige Menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling

Leder av Reform - ressurssenter for menn og nyvalgt medlem av Mannsutvalget Are Saastad har nettopp kommet med en bok som setter fokus på...

Feminismen har monopol på kjønnsforskningen

En av den feministiske bevegelsens største fordeler er dens de facto monopol på kjønnsforskningen. Fordi så godt som all kjønnsforskning er feministisk orientert

Vil du delta i et forskningsprosjekt? “minoritets-fedres opplevelser av samarbeidet med...

ta i et forsknings - intervju, der du som minoritets-far forteller om din opplevelse med barnevernet?

Søker deltagere til intervjubasert forskningsprosjekt:

Er du mann og utsatt for overgrep i barndommen eller ungdomstiden? Da vil jeg gjerne intervjue deg til mitt forskningsprosjek

Dagens likestillingspolitikk bygges på manipulert forskning

Dagens likestillingsdebatt bygges på manipulert forskning - dette viser Hans Bonde i sin nye debattbok Boken "Vi vil have vores fair andel! På vej mod...

“The Manosphere” – Norsk masteroppgave nyanserer skyttergravs-debatten

Steile fronter og polarisert debatt til side, en ny masteroppgave ser forbi ideologiske briller og gjensidig lort-kasting

Annerledes – eller helt ordinær

Bare fem til ti prosent av befolkningen har et slags genetisk grunnlag for å utøve en heltedåd.

Barneombudet på kollisjonskurs med oppdatert forskning – fortsatt motstander av delt...

Det er ikke bevist at delt bosted er best for absolutt alle barn, mener Barneombudet. Men er det bevist at kun et bosted er best for alle barn?

Samværssabotasje koster mange menneskeliv viser ny undersøkelse

23% av deltakende foreldre som hadde opplevd samværssabotasje har forsøkt å ta sitt eget liv

Kjønnsforskningens likestillingsproblem

Norsk kjønnsforskning har et seriøst likestillingsproblem.

Svak tillit til norske fagaktørers syn på delt omsorg

Hva skjer når fagpersonene tilpasser forskningsfunn til egne interesser og oppfatninger?

“­Det er en hel generasjon menn som har det vanskeligere enn...

Jeg blir sikkert skutt for å si dette, sa finansmannen Morten E. Astrup, og mediestormen og personangrepene som fulgte etterpå var kjedelig forutsigbare. 

Menn og helse

Norske Myndighetene har fremmet to utredninger om kvinnehelse allerede, og Regjeringen har altså nå varslet en tredje offentlig utredning om kvinners helse. Men hvor...

Gutters oppvekstvilkår

Gutta må ta seg sammen slo Utdanningsminister Jan Tore Sanner fast i NRKs nyhetssending etter at tre 14 år gamle jenter fikk stor oppmerksomhet for en kronikk om verbal seksuell trakassering i skolegården. Og unge gutter i dag virker godt kjent med denne type negative holdninger om seg selv som gutter.

Barn trenger to likeberettigede foreldre etter samlivsbrudd

Barn trenger to likeberettigede foreldre etter samlivsbrudd - Morspresumpsjonen i historisk lys. Eivind Meland,- allmennlege og professor emeritus ved UiBM.

NØKKELORD