HjemNettavisSøker deltagere til intervjustudie: "å være uten barn"

Søker deltagere til intervjustudie: “å være uten barn”

I intervjuet inviterer jeg deg til å dele din historie og dine tanker som angår temaene barn, relasjoner, familieliv, hverdag og identitet.

Høsten 2021 – våren 2022 skriver jeg masteroppgaven min i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Til oppgaven gjennomfører jeg personlige intervjuer for å studere menns fortellinger fra sine liv uten barn. I intervjuet inviterer jeg deg til å dele din historie og dine tanker som angår temaene barn, relasjoner, familieliv, hverdag og identitet.


I dag er flere menn enn kvinner i Norge uten barn. Tallene gir likevel ikke kjennskap til hvilke historier og erfaringer som ligger bak. Jeg ønsker i den sammenheng å øke kunnskapen og forståelsen rundt å være mann uten barn i dag. Utviklingen hvor færre menn blir fedre finner sted i et samfunn hvor familien som institusjon fortsatt står sterkt. Et samfunn i endring rommer behov for kunnskap og aksept.


Til studien ønsker jeg å gjennomføre intervjuer med single menn i alderen 40-55 år som identifiserer seg som heterofile, ikke har barn og som ikke har fått påvist medisinske grunner til å ikke kunne få egne barn. Antatt varighet for intervjuene vil være 1-1,5 time. Det er ønskelig at intervjuene tas opp over en båndopptaker, hvor informasjon og opplysninger som dukker opp underveis i intervjuet vil bli anonymisert.

Informasjonen fra intervjuene vil utelukkende bli brukt til å besvare ulike
forskningsspørsmål som baserer seg på å forstå sentrale elementer i fortellinger angående å være uten barn.


Er du interessert i å vite mer og/eller ønsker å stille til intervju?


Du kan melde din interesse til prosjektansvarlig, Sigrid Benjaminsen,
via e-post; [email protected]
eller over tlf.; (+47) 95007890.


Med vennlig hilsen
Sigrid M O Benjaminsen
Prosjektansvarlig og student, Universitetet i Oslo