HjemNettavisMannsforums brev til kunnskapsminister Guri Melby

Mannsforums brev til kunnskapsminister Guri Melby

Mannsforum ber kunnskapsminister Guri Melby om effektive tiltak for å redusere den kritiske kjønnsubalansen i skolen og øke andelen mannlige lærere.

Norske skoler og barnehager er sterkt kvinnedominert. Kvinner utgjør over 80 % av alle lærere, og over 90% av alle barnehageansatte. Noen skoler og barnehager har ikke en eneste mannlig lærer/ansatt, og både barnehager og skoler er preget av en sterk kvinnekultur som passer jentene bedre enn gutta. Så får da også jentene bedre karakterer enn gutta i nesten alle fag. Guttene under-presterer i skolen, og har høyere fravær og stort frafall. Dette gjelder særlig gutter som er vokst opp hos mor med liten eller ingen kontakt med far, og som mangler positive mannlige rollemodeller både hjemme og ute.

Den store og økende kjønnsubalansen i barnehager og skoler har vært kjent lenge av både politikere, skolefolk, kommuner og pårørende. Hvorfor er det ingen som tar kjønnsubalanse på alvor når det er gutter og menn som sliter? Likestillingsloven gir kun rom for positiv særbehandling av kvinner. Dette hindrer effektivt positiv særbehandling av menn, selv i de områder det er essensielt å øke rekrutteringen av menn. Resultatet er en guttekrise med et økende antall gutter og unge menn som faller ut av skoleløpet uten utdanning, som ikke får seg jobb og ender arbeidsudyktige på uføretrygd i NAV-systemet.

MannsForum ber Statsråd Guri Melby ta situasjonen på alvor, og iverksette effektive tiltak for å bedre kjønnsbalansen og stimulere guttenes skoleprestasjoner. Vi ber også om et møte for å drøfte alvoret i situasjonen, utfordringene og aktuelle løsninger.

Les hele brevet her: Kritisk kjønnsubalanse i Norsk skole.pdf

Hvor feilet likestillingsidealet i høyere utdanning?