Marianne Stidsen

7 POSTS0 Comments

Foran eit vegskilje

I fem av sju saker er Noreg nå dømd av EMD for brot på barns rettar til familie- og privatliv