HjemNettavisBegge kjønn slår

Begge kjønn slår

Av Dag Furuholmen og Guttorm Grundt

Dagsrevyen hadde 21.10.19 et innslag om at 10 % av alle kvinner ble utsatt for grov vold i nære relasjoner. Det er alvorlig og uakseptabelt. Men vinklingen i innslaget ga dessverre et ubalansert bilde av de faktiske forhold, og at det bare var menn som slo. Faktum er at begge kjønn slår, og begge kjønn blir slått. Forskning fra Nasjonalt kunnskapssenter for menn viser også at 2 % av menn blir utsatt for grov vold av partner i nære relasjoner. Og i en undersøkelse blant studenter var forholdet faktisk motsatt: 6 % av kvinnene hadde utøvd grov fysisk vold mot partner, og bare 2 % av mennene. Dagsrevyen nevnte heller ikke at andelen kvinner som blir utsatt for grov vold i nære relasjoner faktisk er høyere i parforhold av samme kjønn enn det motsatte kjønn. Eller at en kvinne nettopp er blitt dømt til flere års fengsel for nettopp grov vold mot og mishandling av mann og barn.

Dagsrevyens ubalanserte og gynosentriske vinkling er egnet til bekymring. Vi har ikke et godt og et dårlig kjønn her i landet, vi har i hovedsak to kjønn med både positive og negative trekk, styrker og svakheter, hvor forskjellene mellom personer av hvert kjønn kan være større enn forskjellene mellom kjønnene. Alt for mange unge menn i dag har nok å stri med om de ikke også skal måtte slite med et medieskapt selvbilde som det dårlige kjønn. Vi utfordrer NRK/Dagsrevyen til å utvide kjønnsperspektivet med et større fokus på alt for mange gutter og unge menns utfordringer med underprestasjoner på skolen, ufullførte skoleløp, arbeidsledighet, ensomhet, psykiske problemer med rus, vold, kriminalitet, samt uførhet og selvmord. Guttekrisen er ikke bare et gutteproblem, den er også et samfunnsproblem, og hovedtema på Mannsdagskonferansen på Kulturhuset 19.11.

Dag Furuholmen og Guttorm Grundt

MannsForum