HjemMeningerEn viktig dom for menn som er utsatt for partnervold

En viktig dom for menn som er utsatt for partnervold

Foto: Shutterstock

Av Ivar Bu Larssen

Debattinnlegg formidler ikke Mannsforums-nettavis sitt offisielle syn, men representerer i sin helhet skribentenes personlige meninger.

En viktig dom for menn som er utsatt for partnervold

Dommen mellom Amber Heard og Johnny Depp er viktig, fordi den kan bidra til å minske tabuet omkring menn som opplever partnervold. I tillegg viser den hvor grunnleggende det er at også den som er anklaget for overgrep får mulighet til å forsvare seg

Forrige onsdag falt dommen i en av tidenes mest omtalte kjendis- rettssaker, dvs. i det sivile søksmålet mellom Johnny Depp og Amber Heard, som de siste ukene har opptatt en hel verden. Heard ble dømt til å betale over 10 millioner dollar i erstatning og oppreisning for ærekrenkelse mot Depp, etter at hun i avisa Washington Post i 2018 hevdet at hun var offer for et voldelig forhold.

Retten var enstemmig i at det ikke finnes bevis for at det er hold i anklagene til Heard. Tvert imot har rettsaken avdekket at hun selv har vært voldelig mot Depp. Saken har slik snudd opp ned på spørsmålet om overgriper og offer, da det viste seg at det angivelige offeret selv stod bak vold i forholdet.

www.nrk.no/kultur/kjennelsen-i-rettssaken-mellom-amber-heard-og-johnny-depp-er-klar

Når narrativet er viktigere enn sannheten

Til tross for den knusende dommen, er det talende hvordan den blir tolket inn i et narrativ der det alltid er kvinnen som er den utsatte part. Det blir advart om at det nå blir vanskeligere for kvinner å stå frem med anklager om partnervold. En slik holdning er paradoksal, ettersom det impliserer at det hadde vært bedre hvis Depp faktisk var skyldig i anklagene til Heard. Narrativet blir dermed viktigere enn sannheten og en rettferdig dom.

Kommentator i VG Shazia Majid, skriver at dommen er “En katastrofe for ofre for partnervold.” Slik går hun rett i fellen og bekrefter et tradisjonelt kjønns- narrativ, som har som premiss at det er kvinnen som er offer, til tross for at rettssaken mellom Depp og Heard nettopp viser at også menn kan være ofre for partnervold. Den virkelige katastrofen ville være hvis Heard fikk slippe unna med anklagen mot Depp, samtidig som hun selv var gjorde seg skyldig i partnervold.

www.vg.no/meninger/en-katastrofe-for-partnervoldsofre

Korrektiv til #metoo

Det kan synes som om fristelsen til utnytte sympatibølge etter metoo ble for stor for Heard. Dommen er derfor et nødvendig korrektiv til metoo-narrativet om privilegerte menn som utnytter sårbare kvinner. Å alltid tro på offeret, “believe the victim”, viser seg i tilfeller som dette å være en trussel mot rettssikkerheten. Beskyldninger om overgrep skal bli tatt på alvor, i utgangspunktet er det også naturlig å ha tiltro til den som står frem som offer. Men konsekvensen for den anklagede er så alvorlige at også denne må bli hørt. Vold og overgrep ødelegger liv, men det samme gjør også falske anklager.

Dogmet om at kvinner alltid forteller sannheten omkring overgrep, har fått et kraftig skudd for baugen. Det burde ikke komme som en overraskelse at det finnes kvinner som kynisk utnytter samfunnets tiltro til kvinners fortelling om å være ofre for overgrep, ikke minst etter metoo. Å tro at kvinner alltid er offeret er i realiteten en umyndiggjøring og infantilisering av kvinnen. Forfatteren og feministen Margaret Atwood treffer godt i sin kritikk av forestillingen om kvinner moralske uskyld.

“Women are human beings, with the full range of saintly and demonic behaviours this entails, including criminal ones. They’re not angels, incapable of wrongdoing. If they were, we wouldn’t need a legal system.”

Klarere kan det ikke sies. Vi kan ikke ha et samfunn der noen blir frarøvet sin grunnleggende rettssikkerhet, fordi det finnes en forestilling om at kvinner er så moralsk opphøyde at de aldri vil komme med falske anklager. Dette prinsippet må stå fast uavhengig av hvor utbredt slike anklager faktisk er.

Mistillit mellom kvinner og menn

En dom som ikke vil få like mye oppmerksomhet som dommen mellom Depp og Heard, ble nylig felt i Tromsø, der en kvinne ble dømt til 120 dagers ubetinget fengsel  for falske voldtektsanklager. Den anklagede mannen var fremsynt nok til å ta opptak av hendelsen, og retten festet tiltro til mannens forklaring på bakgrunn av dette.

www.nettavisen.no/innenriks/kvinne-domt-til-fengsel-for-falske-voldtektsanklager-i-tromso/

I rettssaken mellom Heard og Depp stod også lyd- og bildeopptak i sentralt. Det viser hvordan #metoo ikke bare har gjort det lettere for kvinner å bli hørt, men også hvordan risikoen for å bli anklaget for overgrep har ført til en generell mistro i seksuelle relasjoner mellom kvinner og menn.

Det er vanskelig å føre bevis for hvem som snakker sant, når ord står mot ord, dermed kan slike opptak bli avgjørende. En økt mistillit i relasjonen mellom kvinner og menn kan neppe sies å være en positiv effekt av #metoo.

Konklusjonen er at både menn og kvinner bør tenke seg om mer enn en gang når det gjelder hvem de velger som sine seksualpartnere, enten det er for en natt eller i langvarige forhold. Å ta sine forhåndsregler og å være forsiktig i sin seksuelle adferd blir gjerne sett på som “victim blaming” overfor kvinner som har blitt utsatt for voldtekt. Men i lys av metoo er det i like stor grad menn som bør ta sine forhåndsregler.

Dyden som moralsk kompass

Ved siden av varsomhet og forhåndsregler er dyden det beste forsvaret mot å bli utsatt for overgrep eller falske anklager. Å være dydig har i dag en nærmest entydig negativ klang, iallfall når det gjelder sex. Det blir tolket som et uttrykk for kristenkonservativ seksual-moralisme, som et ideal om seksuell avholdenhet før ekteskapet, og som en trussel mot kvinners seksuelle frigjøring.

Spørsmålet er likevel om det ikke er på tide å gjenoppdage dydene også når det gjelder sex. Det fordrer imidlertid at dyden som etisk og filosofisk begrep gjenoppdages og frigjøres fra puritansk seksual-moralisme. Dette er en krevende men nødvendig øvelse. Dyden utgjør et menneskes moralske kompass, det handler ikke om å kynisk vurdere konsekvensene av egne handlinger, men om å ville det gode i møte med andre.  Det dreier seg om å være bevisst sine egne og andres grenser og sårbarhet, og å ikke bruke den andre for å tilfredsstille egne behov.

Den danske filosofen Knud Løgstrup, setter presist og poetisk ord på dette i sin bok Den etiske fordring: “Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.“ Dette gjelder bokstavelig talt når vi berører hverandres nakne kropper.

Et forhold preget av dyden handler ikke om moralisme eller prippenhet, men om både en grunnleggende respekt for andre og selvrespekt. Dette står i kontrast til en kultur der sex reduseres til hedonistisk nytelse, der alt er greit så lenge det skjer med samtykke. 

Dyden kan også være med på å gjenopprette tilliten mellom kvinner og menn i intime relasjoner. Det forutsetter varsomhet og realisme når det gjelder hvor sårbare vi er når vi kler oss nakne for hverandre. Problemet er at vi gjerne vil ha spenningen som lidenskap og sex innebærer, men glemmer at det følger med en ikke ubetydelig risiko, ikke minst i uforpliktende seksuelle møter, der det er rus i bildet.

Bevisstgjøring

Dommen mellom Amber Heard og Johnny Depp er viktig, fordi den kan bidra til å minske tabuet omkring menn som opplever partnervold. I tillegg viser den hvor grunnleggende det er at også den som er anklaget for overgrep får mulighet til å forsvare seg.

Selv om det faktisk er menn som står for den alvorligste og dødbringende partnervolden, er det nødvendig å nyansere bildet som fortsatt preger hvordan vi forstår relasjonen mellom kvinner og menn. En slik nyansering innebærer et nødvendig korrektiv i kjølvannet etter metoo, om at kvinnen alltid er offeret. Kanskje er det på tide å utvide hashtaggen til å også inkludere menn som utsettes for vold og overgrep. #mentoo