NøkkelordMediers agenda

Nøkkelord:Mediers agenda

Gutters likestillingsutfordringer trenger også oppmerksomhet

Ettersom feminisme dreier seg om likestilling, hva trenger man en mannsdag for?

Begge kjønn slår

Dagsrevyens innslag om at 10% av alle kvinner ble utsatt for grov vold i nære relasjoner gir et ubalansert bilde. Både menn og kvinner utsettes for grov vold fra sin partner.

NØKKELORD