HjemArtiklerMANNSFORUMS LIKESTILLINGSBAROMETER MED MANNSPERSPEKTIV

MANNSFORUMS LIKESTILLINGSBAROMETER MED MANNSPERSPEKTIV

Foto: Shutterstock

Endelig er likestillingsbarometeret offisielt!

Les den her: likestillingsindikator-med-mannsperspektiv-feb-2022.pdf

Likestillingslovens kvinnefokus dominerer norsk likestillingspolitikk og -debatt. Det gjelder også statens egen statistikk og analyse: «Kjønnslikestilling», slik det forvaltes av landets Likestillingsdirektorat i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

For å kunne få status for gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer frem i offentligheten, har MannsForum derfor funnet det nødvendig å utarbeide et eget likestillingsbarometer med mannsperspektiv. Barometeret dokumenterer hvordan gutter, fedre og menn blir forskjellsbehandlet og diskriminert på en rekke områder som ikke er tema på den offisielle likestillingsagendaen.

MannsForums likestillingsbarometer med mannsperspektiv et lagt ut i kortversjon, mens langversjonen fortsatt er under arbeid. Barometeret er utarbeidet av MannsForums Likestillingsgruppe.

MannsForum oppfordrer leserne til både å kommentere innholdet, og supplere barometeret med mer informasjon og eksempler på forskjellsbehandling og diskriminering av gutter menn og fedre. Innspill sendes: [email protected]

MannsForums likestillingsbarometer ble første gang presentert på mannsdagen 19 november 2021 på Youngs i Oslo, og offentlig tilgjengelig 5 feb. 2022