NøkkelordLikestillingsloven

Nøkkelord:Likestillingsloven

Yin, yang og Jung, del 2

Det trengs en ny kjønnsteori som tar for seg kvinners makt, menns makt, kvinners utfordringer og menns utfordringer i sammenheng

Kjønn og rasjonalitet

Feminisme som maktforståelse er irrasjonell - Av Liv Roksand

Mannsforums Guttorm Grundt i Dagsavisen

Lese hele intervjuet og likestillingsministerens svar i Dagsavisen

MANNSFORUMS LIKESTILLINGSBAROMETER MED MANNSPERSPEKTIV

De offisielle likestillingsindikatorene overser menns utfordringer. Mannsforum likestillingsindikator balansere opp et for et enøyd perspektiv

Mannsforums brev til kunnskapsminister Guri Melby

Mannsforum ber om effektive tiltak for å redusere den kritiske kjønnsubalansen i skolen og øke andelen mannlige lærere

Likestillingsombudet sover på vakt

Likestillingsombudet påstår i et intervju i DN at hun ikke har fått saker fra menn som mener seg diskriminert. MannsForum har i brev, møter og e-poster over mange år informert ombudet om omfattende diskriminering av menn

MannsForums verdigrunnlag

MannsForum arbeider for likestilling for gutter, fedre og menn. Med mål om at menns utfordringer skal bli tatt på alvor i en likestillingssammenheng

REGJERINGEN MOTARBEIDER LIKESTILLING FOR MENN

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande skriver i Aftenposten 29.mai at hun arbeider for likestilling. Det er mulig, men ikke for alle, og ikke for menn.

NØKKELORD