HjemNettavisSamværssabotasje og barnebidrag: Jusprofessorer mener Ropstads svar er tøv

Samværssabotasje og barnebidrag:
Jusprofessorer mener Ropstads svar er tøv

Det blåser hardt rundt barne- og familieminister Ropstad. Frontene står stadig steilere i debatten omkring samværssabotasje og praksisen med fastsetting av barnebidrag. At Ropstad fortsatt står på sitt og mener NAV ikke gjør feil, skaper sterke reaksjoner.

Det er Haakon Eliassen hos TV2 som i dag skriver om saken på nytt. TV2 har siden før jul i fjor hatt fokus på NAV sin praksis rundt barnebidrag ved samværssabotasje. Dette etter at MannsForum sitt styremedlem Christian Jessen tidligere har avdekket en praksis som tilsynelatende strider mot lovgivers intensjoner. Jusprofessorene Asbjørn Strandbakken og Camilla Bernt ved Universitetet i Bergen virker ikke å være særlig imponerte over barne- og familieministeren siste utspill i saken.

Silje Hjemdal (Frp), som er medlem i Familie- og kulturkomiteen, ba for noen uker siden barne- og familieminister Ropstad om en grundigere redegjørelse enn å vise til “dialog med NAV”. Dette i forbindelse med debatten som har pågått omkring NAV sin innkreving av barnebidrag ved samværssabotasje.

Praksisen har medført at foreldre kan øke barnebidraget ved å nekte den andre forelderen samvær. Og slik tjene økonomisk på at barnet ser minst mulig til den andre forelderen. Ropstad har tidligere forsvart NAV-praksisen. Han hevdet at han mener det ikke er grunnlag for å si at praksisen er feil, etter sin “dialog” med NAV. Hjemdal og Familie- og kulturkomiteen syntes ikke svaret var godt nok og ba om noe mer konkret.

– Tøv og lite ryddig

Det har Ropstad forsøkt å gi Familie- og kulturkomiteen. 10. februar kom et svar fra barne- og familieministeren. Det gikk over 15 sider. Her fastholder han at NAV har håndtert sakene innenfor regelverket. Det er et svar som mange er uenige i. Deriblant jus-professorene Strandbakken og Bernt som lenge har engasjert seg i saken. De uttaler til TV2 at Ropstads 15 sider er mangelfullt. De påpeker også at svaret inneholder juridiske feiltolkninger. Og at vesentlige deler av relevant lovtekst som underbygger at NAV faktisk feiltolker loven, er utelatt i svaret fra Ropstad.

I sitt fyldige politikersvar skriver Ropstad blant annet at det professorene Strandbakken og Bernt tidligere har uttalt i saken er tilbakevist og at de to har tolket på tvers av forskriftens ordlyd. Professorene er ikke redd for å gi barne- og familieminister Ropstad svar på tiltale. De to går så langt at de sier Ropstad farer med tøv. Og at han forholder seg til deres argumentasjon på en særdeles lite ryddig måte.

De to jus-ekspertene mener også at Ropstad argumenterer mot seg selv i sitt svar til Familie- og kulturkomiteen.

Ropstad imponerer ingen

TV2 har også vært i kontakt med professor Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo i forbindelse med saken. Arnesen har tidligere ledet granskningsutvalget i NAV-skandalen. Den medførte at mennesker måtte sone feilaktig etter at NAV påsto at de hadde begått lovbrudd.

Arnesen mener at det er prinsipielt uheldig dersom NAV har gitt innspill eller levert deler av et utkast til svaret som barne- og familieministeren presenterer som sitt svar i saken.

MannsForum har i dag vært i kontakt med Silje Hjemdal i saken. Vi kommer tilbake med mer fra Hjemdal.

I mellomtiden anbefaler MannsForum alle å lese TV2 og Haakon Eliassens komplette sak her:

https://www.tv2.no/a/11967731/