NøkkelordDiskrimineringsnemda

Nøkkelord:Diskrimineringsnemda

Avgjørelse fra Diskrimineringsnemda i truse-saken: Diskriminerer nemda selv?

Flere mener Diskrimineringsnemda sender svært dårlige signaler med sin avgjørelse. Det kan virke som nemda preges av gamle stereotypiske forestillinger om at menn ikke...

Sjefen dro ned trusa på mannlig ansatt: Ikke seksuell trakassering,...

Kaller blottingen av bakende og underliv uakseptabelt, men vil ikke gi mannen som klaget rett i at han har vært utsatt for seksuell trakassering. "Selv...

NØKKELORD