NøkkelordØkonomiske fordeler

Nøkkelord:Økonomiske fordeler

Økonomisk helse – kjærlighet har sin pris

Det å ha et arbeid å gå til, er viktig. Det tilfører livet mening. For unge menn medfører det også betydelig større sjanse for...

Likestilt foreldreskap

Tradisjonelle samlivsformer er ikke like sterke i dag som tidligere, flere og flere barn vokser opp i hjem hvor mor og far har valgt å flytte fra hverandre. Far arbeider og mor passer barn er stort sett historie. Lovverk og familievern kan ikke henge igjen i et samfunn som ikke lenger eksisterer.

NØKKELORD