HjemNettavisSamværssabotasje og barnebidrag: Over 200.000 kroner til søksmål mot Nav

Samværssabotasje og barnebidrag:
Over 200.000 kroner til søksmål mot Nav

Solidaritet, sympati og den berømte norske dugnadsånden slo til igjen. Sammen har folket klart å finansiere første runde mot Nav i tingretten. Etatens praksis rundt bidragsinnkreving ved samværssabotasje skal gjennomgås rettslig.

Første etappe er fullført og nok penger er samlet inn til å gå videre med massesøksmålet mot Nav. Men i tillegg til penger, er det også kommet mange støtteerklæringer til saken.

“Samværssabotasje og foreldrefremmedgjøring skal ikke belønnes med mer bidrag. Takk for den flotte jobben dere gjør, MannsForum. Utrolig viktig sak.”

“Lykke til med saken. Barna trenger begge foreldrene.”

“Godt jobba! Gjennom seigt og godt arbeid vil uretten overvinnes!”

“Stå på folkens, viktigere enn dette kan det ikke bli.”

Det betyr mye for mange, de støttende ordene som er kommet i forbindelse med innsamlingsaksjonen MannsForum har organisert gjennom de siste fire ukene. Folk heier på spleisen på nett og i øyeblikket er 214.100 kroner samlet inn. Enda gjenstår to dager av innsamlingsaksjonen.

Samværssabotasje treffer bredt

– Meldingene gir enten støtte eller et hint om at folk selv har opplevd en liknende situasjon. Det som kanskje gjør mest inntrykk, er at det er såpass mange kvinner som har bidratt og lagt igjen meldinger. Dette viser at samværssabotasje ikke bare er noe som rammer menn og fedre. Det rammer også kvinner direkte, og ikke minst rammer det hele familien til den av foreldrene som blir hindret i å se sitt barn, sier Arne Børke, leder i MannsForum.

– Foreldrene som rammes, har ofte også nye partnere. De har søstre og brødre, mor og far som er besteforeldre til et barn de aldri får sett. Et barn som blir hindret tilgang til tid sammen med en av sine foreldre, mister ikke bare kontakt med denne forelderen. De blir også fratatt halvparten av sin familiekapital, et sikkerhetsnett som kan være med å gi dem støtte og veiledning i gjennom oppveksten, forklarer Børke.

Kanskje er det nettopp derfor så mange har støttet innsamlingen, både med kroner og med ord. Samværssabotasje er noe som rammer mange når det inntreffer.

Stor solidaritet

– Vi er veldig glade for å ha nådd målet. Dette gir minst mulig økonomisk belastning for dem som er med på massesøksmålet. Mange av disse har allerede en anstrengt økonomi. Så det har vært svært viktig med alle de som har vist solidaritet og bidratt til innsamlingen, sier Børke.

Børke presiserer at det likevel ikke er for sent å bidra. Innsamlingen vil bli avsluttet som planlagt om to dager. Om det vil bli behov for mer midler, noe som er sannsynlig om saken går videre til høyere rettsinstanser, vil MannsForum arrangere en ny spleis når dette eventuelt blir en realitet. 

– Det er svært sannsynlig at saken vil gå videre til lagmannsretten. Videre støtte vil bli satt av til dette formålet, legger han til.

– Vi håper selvfølgelig at dommen i tingretten er så klar og tydelig at staten ikke finner det formålstjenlig å anke. Men både Nav-saken, nordsjødykkersaken og den nylige om feriepenger i forsvaret, tyder på at staten ikke gir seg med det første. Men jeg velger å tro på at staten har lært av ovennevnte saker, kommenterer Christian Jessen. Han leder barnelovsgruppen i MannsForum.

Mer enn 100 foreldre kvalifisert

MannsForum har tidligere gått ut og etterlyst foreldre som oppfylte et sett med vilkår og dermed kunne bli med i søksmålet.

– Advokaten jobber nå iherdig med å skrive selve stevningen. Og med å kontakte de resterende potensielle deltakerne. Så langt er det bekreftet at over 100 personer er kvalifisert for å delta i søksmålet, forteller Jessen.

Det er advokat Marie Sølverud som skal føre saken for retten.

– Hun har nettopp bekreftet at de forventer å ha stevningen klar til midten av mai. Så skal MannsForum lese gjennom og si seg enig, sier Jessen.

Selv var han aldri i tvil om at folk på bred basis ville støtte saken.

– Vi ser at det fort gis beløp på hundre tusenvis av kroner til andre gode formål som for eksempel sykehusklovnene. Det er samtidig 40.000 til 50.000 barn i Norge som ikke ser sin far en vanlig måned. Dermed vet vi at det er svært mange barn som rammes av samværssabotasje, forteller han og legger til:

– Dette vet vi er økonomisk betinget. For MannsForum får henvendelser og spørsmål fra utrolig mange medlemmer som vi gir svar på. Nettopp om hvordan de skal håndtere en ny bidragssøknad etter samværssabotasje. Vi vet at samværssabotasje ikke bare rammer foreldrene, men dessverre også et litt mer betalingssterkt sett besteforeldre.