HjemNettavisMannsForum varsler gruppesøksmål mot staten i bidragsskandalen

MannsForum varsler gruppesøksmål mot staten i bidragsskandalen

Organisasjonens leder, Arne Børke, avslører i kveld på TV2 at organisasjonen jobber for å reise et gruppesøksmål mot staten.

Det er advokatfirmaet Sølverud som på vegne av MannsForum og flere titalls av medlemmene nå er i ferd med å klargjøre for et søksmål mot Den norske stat.

– Så lenge lovligheten av NAV sin praksis forblir uavklart, vil vi jobbe for å få tatt saken til domstolen for en endelig beslutning, sier styreleder Arne Børke i MannsForum til TV 2s journalist Haakon Eliassen.

Les hele TV2 sin sak og se nyhetsinnslaget ved å følge denne linken.

Reaksjon på feilpraksis

MannsForums styre har i lengre tid jobbet med det som omtales som “bidragsskandalen”. Saken dreier seg om NAV sin praktisering av barnebidrag til foreldre som saboterer samvær. Ved å hindre eller nekte den andre forelderen i å se egne barn, oppnår samværssabotører økt barnebidrag. Med andre ord finnes det et økonomisk intensiv for å forhindre samvær etter samlivsbrudd. Og NAV bistår i prosessen.

Siden TV2 tok fatt i problematikken før jul i fjor, har flere politiske partier fått øynene opp for problemet. Blant andre familie- og kulturkomiteens Silje Hjemdal (Frp), som i dag har uttalt seg om temaet både til TV2 og til MannsForum.

I ettertid har det oppstått strid mellom barne- og familieministeren, landets juridiske elite og flere politikere.

Advokatfirma bistår i prosessen

For barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil imidlertid ikke gi landets juseksperter rett i at NAV sin praksis vedrørende barnebidrag i saker med samværssabotasje er feil.

Derfor er MannsForum nå i gang med et gruppesøksmål på vegne av flere personer.

– Nå arbeider vi med å avklare hvorvidt NAV-praksis er i tråd med lovgivers intensjon hva gjelder bidragsreglene, og deretter så ønsker vi å fremme et massesøksmål, sier Marie Sølverud i Advokatfirmaet Sølverud til TV2 i kveld. Om det blir enkeltstående saker eller et gruppesøksmål er enda ikke helt avklart.

– Vi håper at det at MannsForum kommer nå til orde gjør at vi blir tatt på alvor slik vi også blir hørt i innspill til ny barnelov, uttaler MannsForums styre i kveld på Facebook.

Se MannsForums Facebook-post om saken her.