HjemMeningerVi trenger mer kunnskap om menn, selvmord og samlivsbrudd

Vi trenger mer kunnskap om menn, selvmord og samlivsbrudd

Artikkelen ble først publisert som forkortet form i Aftenposten 30. jan 2020. Her publiserer vi det orginale innlegget. Skribenten ønsket å være anonym av hensyn til sin brors barn.

Debattinnlegg formidler ikke Mannsforums eller nettavisens offisielle syn, men representerer i sin helhet skribentenes personlige meninger.

Ari Behn tok sitt liv i julen. Erna Solberg pratet om selvmord i sin nyttårstale. Det bringer tilbake minner fra jeg selv mistet min bror. 

I 2018 var det 674 registrerte selvmord i Norge, og av disse var 472 menn, nesten tre ganger flere menn enn kvinner tok sitt egent liv i 2018. Statsministeren fremhevet i sin nyttårstale kvinners problemer spesielt. Det gjør vondt, når vi vet at det er menn som dør i store tall. Hvorfor skal kvinners utfordringer framheves spesielt, der menn oftest dør?  

– Han falt nok og besvimte her borte, før han skled ut i vannet og druknet, sa politimannen mens han så på meg. Jeg ble stående og måpe. Kom virkelig den erfarne politietterforskeren med et fullstendig usannsynlig hendelsesforløp for min brors død? Ja, han gjorde virkelig det. Et par måneder senere forsto jeg hvorfor; en av min brors livsforsikringer viste seg å ikke dekke selvmord, “ulykke” betyr erstatning til barna, “selvmord” gjør det ikke.

At mange selvmord er kamuflert i statistikken, det vet vi. I kategorien “voldsomme dødsfall” finner vi de store mørketallene. Økonomiske grunner selvfølgelig, at den gamle garde syns det er skamfullt påvirker også. Mange fordi vi ikke vet sikkert; selvmord kan være kamuflert som ulykke, og mangel på vitner eller selvmordsbrev gjør saken vanskeligere.

Men vi kan ikke bekjempe selvmord uten riktige tall, og vi får ikke riktige tall med slike livs-forsikringer. Selvmord skyldes psykisk sykdom – dette må bli norm for forsikringsbransjen.

  • Menn tar livet av seg fordi de ikke greier å sette ord på følelser.
  • Menn oppsøker ikke hjelp når de trenger det.

Dette er to av de mest seiglivede mytene om menn og selvmord. Hvis menn virkelig tar livet sitt fordi de er så dårlige til å sette ord på følelser: Hvorfor er det da 3 ganger flere kvinner enn menn som forsøker å begå selvmord i Norge hvert år? Kanskje vi må innse at dette er vanskelig å sette ord på for oss alle, uavhengig av kjønn?

For ca. 10 år siden gikk sosiolog Anders Barstad igjennom 50 års selvmordsstatistikk i Norge og fant ut at samlivsbrudd indirekte er en av de viktigste årsakene til selvmord blant menn i Norge. Da må neste spørsmål være; hvorfor har vi i 10 år forsket så lite på sammenhengen mellom menn, selvmord og samlivsbrudd? Vi må våge å stille ubehagelige spørsmål, skal vi komme noen vei.

Hvorfor tar så mange flere menn enn kvinner livet sitt?

Anders Barstad mente det er likestilling som fører til selvmord blant menn, jeg mener det er fravære av likestilling, som fører til de høye selvmordstallene blant menn.

Statistikk viser at i 2 av 3 tilfeller er det kvinnen som bryter ut av etablerte forhold, gjerne etter å ha vurdert det over lang tid. Samtidig er det mange menn som mener samlivsbruddet kom “som lyn fra klar himmel”. Forskjellene fra “gjennomtenkt og godt forberedt”, til “fullstendig uforutsett”, kunne ikke være større.

At samfunnet også er dårlig tilrettelagt for å redusere konflikter rundt barnefordeling, ser vi på den store økningen av foreldrekonflikter som havner i retten. Kampen om barna kan koste enorme summer. Mange opplever også at den andre forelder får gratis rettshjelp, og slik kan maksimere enhver konflikt uten økonomiske konsekvenser for seg selv, men til store utgifter for den andre.

Vi ser også på statistikken at mange fedre presses ut av sine barns liv, og i dag er det i snitt 1 til 2 barn som ikke ser sin far en vanlig måned i alle norske skoleklasser. Hvis vi tør å lete, finner vi nok tall som direkte knytter menns selvmord til samfunnets håndtering av barnefordelingssaker. Vi har et system som belønner høyt konfliktnivå, godt hjulpet av advokater som ofte ser ut til å løfte konflikter “til neste nivå”. Selv tilsynelatende normale ekteskap, nærmest eksploderer i grove beskyldninger om rus, vold og misbruk så fort de kommer til barnefordeling. Et høyt konfliktnivå betyr ofte seier for mor, det ser man tydelig på statistikken. Men hva det betyr for selvmordsstatistikken for far, kan vi bare gjette oss til.  

Jeg har i tiden etterpå lært at min brors selvmord følger et klassisk spor for oss menn: Midtveis i livet, familiefar, godt betalt jobb, skilsmisse, – og utsikten til å fullstendig miste kontakten med barna sine.

Min bror elsket barna sine over alt, og de elsket han.

Erna Solberg – vi trenger mere kunnskap om menn, selvmord og samlivsbrudd. For i denne gruppen er det flest menneskeliv å redde.