NøkkelordLikeverd

Nøkkelord:Likeverd

Yin, Yang og Jung

Motsetningene lager balanse, som to sider av samme sak skaper de en helhet

Identitetspolitikk truer venstresiden innenfra

Kan man kalle kvinner for "ikke-menn"? Den politiske venstresiden i Danmark er i strid med seg selv

MANNSFORUMS KVINNEPRIS

MannsForums Kvinnepris deles ut årlig til en kvinne som med sin innsats for likestilling og likeverd for, og mot diskriminering av, menn og fedre, fremstår som et godt eksempel for andre kvinner.

MANNSFORUMS MANNSPRIS

MannsForum deler ut en årlig Mannspris til en mann som ved sin innsats for likestilling og likeverd for, og mot diskriminering av, menn og fedre, fremstår som et godt eksempel for andre menn.

NØKKELORD