HjemLikestillingFN Rapport 2021

FN Rapport 2021

I samråd med nordiske børn og fædre organisationer er der afleveret rapport til FN om lige muligheder i Norden. FN er anbefalet en ny og moderne strategi for Norden og de europæiske lande.

Den nordiske befolkning er allerede i dag mere ligestillede i hverdagen end i de fleste lande og regioner i verden. Et fokus på lige muligheder for alle i både arbejdslivet og familielivet vil virke bedst og skabe ro, tryghed og stabilitet i samfundet.

Positiv fædre involvering og en målrettet strategi for børn og fædre er i den forbindelse helt afgørende for de nordiske regeringer. Positiv fædre involvering skaber sunde børn med en god og kærlig opvækst som helhed. Det skaber ro og mere kvalitetstid for børn og familier samt lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger i livet.

Positiv fædre involvering forebygger samtidig familiekriser, hvilket betyder mindre negativ social arv for børn, lavere sociale udgifter samt bedre folkesundhed. Det skaber respekt, ro og tryghed i befolkningen, fordi familielivet er en af de vigtigste stabilitetsfaktorer vi har i samfundet.

Magtbalancen indenfor børn og ligestilling

Ved målinger i befolkningen er mange borgere i dag trætte af kvindeorganisationernes ensidige og ofte usaglige fokus kun på kvinder. Befolkningen har herved mistet respekten for ligestillingen som er en vigtig sag.

For at kigge nærmere på denne udvikling og de politiske reformer for børn og fædre er der i forbindelse med FN-rapporten derfor kigget på magtbalancen indenfor børn og ligestillingsområdet. Det er sket med udgangspunkt i Danmark, som er det første og eneste land FN evaluerer i 2021 under covid-19.

Vi står i en situation i Norden, hvor den mest omfattende og alvorligste diskrimination i dag ikke sker af kvinder, men af børn og fædre. Her har samfundet og de nordiske regeringer svigtet totalt. Magtbalancen har betydning for lovgivningen som laves og den statslige finansiering af strategiske indsatsområder.

Hvor magt og indflydelse i arbejdslivet ofte handler om mænd. Handler magt og indflydelse, når vi taler om børn og ligestilling ofte om kvinder. Her finder vi faktisk den samme situation, som når vi normalt kigger på mænds magt, kultur og fokusering.

De institutionelle organer indenfor børn og ligestilling har en markant overrepræsentation af kvindelig magt, kultur og fokusering, hvilket må anses at stoppe en positiv samfundsudvikling med et strategisk fokus på børn og fædre. Det er i høj grad kvinder der taler med kvinder om kvinder indenfor børn og ligestillingsområdet og den statslige finansiering. Det er et reelt problem.

Der er behov for ligestilling af ligestillingen viser billedet af magtbalancen indenfor børn og ligestillingen. Et forhold som i samråd med nordiske børn og fædre organisationer er ens og kulturelt i alle de nordiske lande.

FN og de nordiske regeringer anbefales derfor 5 vigtige strategiske fokusområder:

1. Et målrettet og strategisk fokus på børn og fædre

Der opleves et markant behov for en målrettet strategisk indsats for børn og fædre, som omhandler mange flere ting end fædres orlov. En tilsvarende indsats som laves for kvinders ligestilling, men som skal laves af og med fædre og mænd. Dette i stedet for den styring man har set historisk til dato af kvinder og kvindeorganisationer på dette ligestillingsområde som omhandler fædre, drenge og mænd.

Det vil være en ting der kan skabe respekt såvel som balance i ligestillingsindsatsen og sætte Norden helt i front på internationalt niveau.

2. Offentlig informering til begge forældre

Offentlig informering med digital post til begge forældre er en af de helt store besvarelser vi kan lave som samtidig sikre borgertilfredsheden. Mange tror det sker i dag, men der opleves fortsat problemer med at få posten ud og det er ikke alle offentlige skrivelser som kommer ud til fædrene.

Der kan ofte i alle eller flere lande ikke laves en liste i dag over børn under 18 år i forhold til forældremyndighed og orienteringsret, hvorfor en teknisk knap ”send til forældrene” som findes i de fleste IT-systemer ikke virker. Data for barnets far og mor mangler simpelthen i de centrale registre som skal bruges til at sende offentlige skrivelser til begge forældre. Selvom det er nemt og stort set gratis i dag.
 
3. Fædreorlov

Fædreorloven er den bedste samfundsinvestering vi kan lave i norden, men man er nødt til at sikre lovgivningen gælder for alle børn og fædre i alle familieformer som udgangspunkt og i alle de nordiske lande. Det helt store problem er manglende rettigheder og at familielovgivningen overruler lovgivningen om fædres orlov. Fædre der gerne vil have orlov og som er positive rollemodeller får derfor ikke orloven i praksis pga. forældet lovgivning som ikke er tilpasset det moderne familieliv.

Det er i dagens samfund positivt at børn har ret til orlov med far og mor samt omvendt. Det skal være en ligeværdig ret som udgangspunkt i alle de nordiske lande. Det er den øremærkede orlov der virker bedst i samfundet. Den mest ligeværdige model ved 12 måneders orlov er 3 måneders for barnet med far og mor plus 3 måneder til hver forælder som de kan tage eller give til den anden forælder. Så er både far, mor og barn ligestillet.

Er der tid og plads til mere er det kun fantastisk og formentlig en nulinvestering når man tager forebyggelsen og senere sociale udgifter i betragtning. Fædreorlov er en god samfundsinvestering.

4. Velfærdsydelser

Norden er derudover kendetegnet ved sit velfærdssystem, men har vi råd til det i fremtiden i samme omfang. Ofte tager velfærdssystemet ikke højde for det moderne familieliv samt børn og fædre, men når man i norden tildeler velfærdsydelser, skal det naturligvis ske ligeværdigt og baseret på faktisk behov.

Borgerne mister respekt for børn og ligestillingen, når lovgivningen er baseret på køn og traditionelle familieformer i stedet for det moderne familieliv og ligeværdige vurdering af behov. Dette måske lige med undtagelse af kvindesagens mange lobbyister og de kvindelige velfærdsshoppere, som nyder godt af det nordiske velfærdssystem.

Hvorfor arbejde når staten og barnets far skal betaler. Der er stort potentiale for forbedringer på dette område, men magtbalancen indenfor børn og ligestilling stopper sagligheden og fornuften.

5. Lige tid med far og mor

Det største og mest alvorlige ligestillingsproblem i Norden, som følge af det moderne familieliv og samfundsudviklingen er manglende lige tid og dobbelt bopæl for børn, der ikke lever sammen med far og mor. Det har stor betydning for børns sundhed, folkesundheden og ligestillingen, at der stadig ikke i dag er et frit valg i Norden.

Det er ca. 33% til forventeligt 50% over de kommende år af alle nordiske børn, som ikke lever sammen med far og mor på grund af samfundsudviklingen. Det kan man syntes er godt eller ikke godt, men det er realiteten i det moderne nordiske samfund. Vi skal i den forbindelse huske på at langt de fleste nordiske forældre er fantastiske om de lever sammen eller hver for sig. Forskningen og virkeligheden i Norden viser i dag at fælles forældreskab og lige tid er bedst for børnene som helhed. Det skal derfor være lovgivningens udgangspunkt for overholdelse af internationale konventioner om det bedste for barnet.

Den ligeværdige lovgivning er i dag indført i de 3 første stater i USA henholdsvis Arizona, Kentucky og West Virginia, så faktisk er Norden nu bagud med ligestillingen.

Forældrene skal som eksperter for børnene have frihed til at vælge, men lovens udgangspunkt skal være en lige ret for børnene til far og mor i alle familieformer. Det er kun en familiedomstol som må foretage individuelle og konkrete afgørelser, hvis forældrene ikke er enige. Det er ikke politikernes eller embedsfolkenes opgave og ansvar, som det sker i dag via forskelsbehandling i lovgivningen. 

Ministerielle og politiske instrukser om forskelsbehandling for 33-50% af de nordiske børn og forældre må straks afskaffes for borgerne. Det er det mest omfattende og alvorligste ligestillingsproblem vi har i Norden i dag.

Der må ikke tages udgangspunkt i diskrimination i almindelighed og i kønsdiskrimination i særdeleshed over for borgerne i familielovgivningen, sådan som tilfældet er i dag. Det vil føre en lang række menneskerettighedssager med sig de kommende år for børn og fædre samt moderne familier.

Nordisk Benchmark

Sammenligner vi de nordiske lande og reformerne indenfor ligestillingen af børn og fædre, fremstår der få nuancer og et ensartet billede af den politiske indsats i Norden.

Der er politisk behov for positiv fædre involvering – og en målrettet strategisk indsats for børn og fædre samt politiske reformer som er ligeværdige. Lad os kalde det hvad det er – Kønsdiskrimination!

Hent rapporten gratis på FN’s hjemmeside
FN Rapport
Europarådets resolution 2079 om ligestilling og fædrenes rolle

Tak til følgende nordiske børn og fædre organisationer for vigtige bidrag, indsigt og erfaringer. Rapporten er en parallel rapport fra civilsamfundet om menneskerettighederne og ligestilling i Norden.

Mannsforum
www.mannsforum.no

Foreningen Far
www.foreningenfar.dk

VBU
www.vbu-se.se

Foreldrajafnretti
www.foreldrajafnretti.is

Lasten Oikeudet
www.lastenoikeudet.fi/

Om Jesper Lohse

Jesper Lohse er uddannet MBA og har 25 års erfaring som strategisk rådgiver for nationale og internationale organisationer der arbejder i optil 100 lande. Han er landsformand for Foreningen Far, koordinator for nordiske børn og fædre organisationer samt udpeget af ministeren til rådgivende udvalg for Familieretshusene i Danmark.

Jesper Lohse er forfatter af ’Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre’. Bogen er udleveret til alle Folketingets medlemmer i Danmark samt til FN, Europarådet og Menneskerettighedsdomstolen i forbindelse med eksamination af menneskeretten og ligestillingen af børn og fædre i Norden og Internationalt.

Bogen kan bestilles på dansk online og udkommer i 2021 på engelsk.