NøkkelordForeningen far

Nøkkelord:Foreningen far

Undersøkelse om nordiske fedre

(Nordic Fathers Survey). BLI MED PÅ EN NORDISK UNDERSØKELSE OM BARN OG FEDREBli med på Nordic Fathers sin undersøkelse her!! Nettverket Nordiske fedre er et samarbeid...

FN Rapport 2021

I samråd med nordiske børn og fædre organisationer er der afleveret rapport til FN om lige muligheder i Norden. FN er anbefalet en ny...

Dansk høyesterettsdom: – Et paradigmeskifte – Mor dømt

En mor som har begått samværssabotasje ble i dansk høyesterett nylig fradømt foreldreansvaret, mens faren på sin side vant fullt foreldreansvar. Det har bragt...

Et tilbakeblikk på boken Samværssabotasje

At mennesker kan være grusomme er vel en kjensgjerning. Men når foreldre belønnes for å være ondskapsfulle mot hverandre, er det ikke overraskende at ting kan bli stygt

Nordiske farsorganisasjoner styrker samarbeidet

Farsorganisasjoner samarbeider for felles sak.

NØKKELORD