HjemNettavisSamværssabotasje og barnebidrag: Også fokus på barnebortføring

Samværssabotasje og barnebidrag: Også fokus på barnebortføring

Media har fått bra fokus på samværssabotasje og barnebidrag. Nå rettes det også oppmerksomhet mot barnebortføring.

Nettavisen brakte i går saken om at NAV selv nå bekrefter følgende: Bare fedre betalte barnebidrag etter barnebortføring. Den lengre saken hos Nettavisen i går trekker frem at avisen allerede i desember 2019 fortalte om Fredrik Engebakken.

Engebakken er far til et barn han har hovedomsorgen for. Dette via en dom i en norsk domstol. Barnets mor ble siktet for kidnapping. Likevel krevde NAV inn barnebidrag fra Engebakken og utbetalte det til moren, ifølge Nettavisens sak fra 2019.

NAVs avdelingsdirektør svarer

Nettavisen har i sin sak fra søndag 07. mars fått fungerende avdelingsdirektør i NAV, Liv T. Espedal, i tale.

– Lovverket om tilbakeholdelse av barnebidrag er kjønnsnøytralt, men gjennomsnittlig bor barn oftere sammen med mor etter et brudd. Dermed er det ofte et løpende bidrag i disse sakene, sier avdelingsdirektøren til Nettavisen.

Avdelingsdirektøren påpeker videre overfor Nettavisen at barnebidrag sikrer barns rett til forsørgelse fra begge foreldrene. Forelderen som ikke bor fast sammen med barnet har en plikt til å betale barnebidrag, mens den andre forelderen mottar bidraget og forvalter det på vegne av barnet.

Organiserer søksmål

Siste ord er ikke sagt i saken om NAVs praksis av bidragsreglene i saker med samværssabotasje. MannsForum har nå varslet NAV om et gruppesøksmål på vegne av deler av medlemsmassen.

Her kan du lese mer om hvordan du eventuelt kan bli en del av søksmålet.