NøkkelordÅshild Bruun-Gundersen

Nøkkelord:Åshild Bruun-Gundersen

Enda et skritt på veien til avskaffelse av far: Mannen reduseres...

1. januar 2009 ble «medmor» innført som nytt begrep i lovverket. Mange bruker også begrepet «medfar», men juridisk sett eksisterer ikke begrepet

NØKKELORD