NøkkelordBarnerett

Nøkkelord:Barnerett

– Det verste man kan gjøre er å dømme noen for...

Intervju med forsvarsadvokat Marte Svarstad Brpdtkorb: Jeg tror ikke det er mange uskyldige i norske fengsler, men hvis det er noen, så er det personer som er dømt for seksuelle overgrep

Barn trenger to likeberettigede foreldre etter samlivsbrudd

Barn trenger to likeberettigede foreldre etter samlivsbrudd - Morspresumpsjonen i historisk lys. Eivind Meland,- allmennlege og professor emeritus ved UiBM.

NØKKELORD