NøkkelordBioteknologiloven

Nøkkelord:Bioteknologiloven

Fra patriarkat til matriarkat

FRA PATRIARKAT TIL MATRIARKAT? Innledning på møte på Røyken filosofiske kafé 7.10.2010/Guttorm Grundt DEFINISJONER/KARAKTERISTIKA: Patriark; (Norsk Akademi Ordbok+): Stamfar, kirkelig overhode, (Eldre) Mann med faderlig utseende og vesen...

Eufori eller dystopi?

Midt i coronakrisa kalles hele Storinget sammen for en dramatisk avgjørelse.

Likestilling, men for hvem?

Biologene Pettersen & Pettersen skriver om bioteknologi, likestilling og de potensielle farene og fallgruvene.

Skal vi skape barn hvor far aldri har vært en teoretisk...

Mannsforums leder Arne Børke spør om det er en god ide å sette barn som kun har "prøverørsfedre" til verden og etterlyser barneperspektivet i debatten.

Enda et skritt på veien til avskaffelse av far: Mannen reduseres...

1. januar 2009 ble «medmor» innført som nytt begrep i lovverket. Mange bruker også begrepet «medfar», men juridisk sett eksisterer ikke begrepet

NØKKELORD