NøkkelordBUP

Nøkkelord:BUP

Fjern barnebidraget – da vil motivasjonen for å samarbeide bli vesentlig...

Det er mange menn som klager på diskriminering, men likevel er de fleste mest opptatt av sine barns rettigheter.

NØKKELORD