NøkkelordEmma Leijnse

Nøkkelord:Emma Leijnse

Hvor feilet likestillingsidealet i høyere utdanning?

Hva betyr det at kvinner nå fullstendig dominerer høyre utdannelse i Sverige, i Norge, og hele den vestlige verden?

NØKKELORD