NøkkelordEva Heistø Kittelsen

Nøkkelord:Eva Heistø Kittelsen

Kjønnsforskjeller og elefanten i rommet

Trolig ville en juridisk likestilling av foreldre som omsorgspersoner også der disse ikke bor sammen være det viktigste enkeltstående tiltak man kan gjøre for å redusere kjønnsbaserte lønnsforskjeller, mener MannsForums leder Arne Børke.

NØKKELORD