NøkkelordForeldreansvar

Nøkkelord:Foreldreansvar

En bred palett av mannlighet: Et intervju med Eivind Buene

Mannsforums journalist møter komponist og forfatter Eivind Buene for å snakke om mannsrollen i dag, viktigheten av venner og romantekniske ferdigheter

Du, jeg, vi, sammen eller alene

Jeg mener som barnevernspedagog og pappa, at fordelingen av permisjon aldri har vært bedre til å ivareta alle parter, enn i dag

Fars rettigheter når mor nekter samvær

Hva er egentlig fars rettigheter når mor nekter samvær? Her er alt du trenger å vite om skrevet av barnelovsadvokat Øivind Østberg.

De fem viktigste bøkene om likestilling og menns perspektiv

Det finnes nesten ikke bøker om menns perspektiv i likestillingsdebatten. Men de finnes; her har vi valgt ut fem

Høyesterett 2019 – Delt foreldreansvar forhindrer ikke at barn flyttes ut...

En lovendring i 2016 åpnet for at omsorgsforelder kan flytte utenlands med felles barn uten "særlige grunner".

NØKKELORD