NøkkelordFundamental attribusjonsfeil

Nøkkelord:Fundamental attribusjonsfeil

Når sakkyndige blir manipulert

Grethe Nordhelle har kritisert sakkyndige for manglende evne til å være objektive og upartiske

NØKKELORD