NøkkelordKristin Spitznogle

Nøkkelord:Kristin Spitznogle

MANNSFORUMS KVINNEPRIS

MannsForums Kvinnepris deles ut årlig til en kvinne som med sin innsats for likestilling og likeverd for, og mot diskriminering av, menn og fedre, fremstår som et godt eksempel for andre kvinner.

NØKKELORD