NøkkelordKyrre Watne

Nøkkelord:Kyrre Watne

Vi gråter ikke over spilte menn

Kan våre ulike biologiske- og kjønnsspesifikke ståsteder gjør det vanskelig å se hverandres problemstillinger?

NØKKELORD