NøkkelordLatterliggjøring av menn

Nøkkelord:Latterliggjøring av menn

Likestilling er ikke et nullsumspill

Feminismen gjør seg uangripelig ved å hevde at enhver nyansering som favner om menn, er et angrep på kvinners rettigheter

NØKKELORD