NøkkelordManipulasjon av sakkyndige

Nøkkelord:Manipulasjon av sakkyndige

Når sakkyndige blir manipulert

Grethe Nordhelle har kritisert sakkyndige for manglende evne til å være objektive og upartiske

NØKKELORD