NøkkelordManipulasjon

Nøkkelord:Manipulasjon

Utøvelse av makt med sleipe knep

Shakespeare har en glitrende forståelse av manipulatorens grep på sine omgivelser. En manipulator legger ned mye forberedende arbeid i å skape tillitt og bli godt likt før selve manipulasjonen.

Et tilbakeblikk på boken Samværssabotasje

At mennesker kan være grusomme er vel en kjensgjerning. Men når foreldre belønnes for å være ondskapsfulle mot hverandre, er det ikke overraskende at ting kan bli stygt

Når sakkyndige blir manipulert

Grethe Nordhelle har kritisert sakkyndige for manglende evne til å være objektive og upartiske

NØKKELORD