NøkkelordMaskulinitet som positiv resurs

Nøkkelord:Maskulinitet som positiv resurs

Hva er maskulinisme?

Menn er #metoo, høye lønninger og egoisme. Menn er ikke empati, omsorg eller nestekjærlighet. Hva gjør denne fortellingen med selvbildet til gutter?

Video om samværssabotasje, selvmordsstatistikk og favorisering

Vi setter fokus på noen av organisasjonens hjertesaker. MannsForum er innom flere viktige tema i sin nye video. Samværssabotasje, selvmordsstatistikk og et lovverk som tar...

MGTOW – Menn som har gitt opp kvinner

Menn gir - kvinner tar. For Men Going Their Own Way vil menn alltid være taperne i forholdet. I protest unngår de forhold med kvinner og går mig-tow

‘- Tenk om det sitter en hel barnefamilie i bilen!

Hva er det som skjer i en manns hode og kropp når han uten tanke på egen sikkerhet begir seg ut over fjellsiden for å prøve å berge andre?

Likestilling – hvor ble mennene av?

Portrettintervju av Arild Brock – Mangeårig redaktør bak nettstedet www.maskulinist.no

Menns likestillings-utfordringer i Norge

Psykiater Dag Furuholmen vurderer situasjonen for gutter og menn i Norge i dag.

De fem viktigste bøkene om likestilling og menns perspektiv

Det finnes nesten ikke bøker om menns perspektiv i likestillingsdebatten. Men de finnes; her har vi valgt ut fem

NØKKELORD