NøkkelordMGTOW

Nøkkelord:MGTOW

MGTOW – Menn som har gitt opp kvinner

Menn gir - kvinner tar. For Men Going Their Own Way vil menn alltid være taperne i forholdet. I protest unngår de forhold med kvinner og går mig-tow

Alle taper, men guttene mest

Begge har de 40 års faglig praksis, og de er begge bekymret for den vestlige verdens selvpåførte guttekrise

NØKKELORD