NøkkelordParforhold

Nøkkelord:Parforhold

Relasjoner

I boka «Selv og sammen - om tilknytning og identitet i relasjoner» skriver den svenske psykologen Tor Wennerberg: «vårt mest grunnleggende psykologiske behov er å skape nære relasjoner og å utvikle en egen autonom identitet

NØKKELORD