NøkkelordPhillip Marcus

Nøkkelord:Phillip Marcus

Foran eit vegskilje

I fem av sju saker er Noreg nå dømd av EMD for brot på barns rettar til familie- og privatliv

Barn trenger to likeberettigede foreldre etter samlivsbrudd

Barn trenger to likeberettigede foreldre etter samlivsbrudd - Morspresumpsjonen i historisk lys. Eivind Meland,- allmennlege og professor emeritus ved UiBM.

NØKKELORD