NøkkelordPTSD

Nøkkelord:PTSD

Maskulin terapi

Maria Kjos Fonn mener at dagens terapispråk er tilpasset kvinner. Plan Norge mener verden er designet for menn. Har den ene mer rett enn den andre?

NØKKELORD