NøkkelordSolveig Brorson Olsen

Nøkkelord:Solveig Brorson Olsen

Et tilbakeblikk på boken Samværssabotasje

At mennesker kan være grusomme er vel en kjensgjerning. Men når foreldre belønnes for å være ondskapsfulle mot hverandre, er det ikke overraskende at ting kan bli stygt

NØKKELORD