NøkkelordDelt omsorg

Nøkkelord:Delt omsorg

Du, jeg, vi, sammen eller alene

Jeg mener som barnevernspedagog og pappa, at fordelingen av permisjon aldri har vært bedre til å ivareta alle parter, enn i dag

Risikosport for menn å få barn i Norge

Far har gjort det samfunnet ønsker av ham, men det er fortsatt slik i 2020 at mor sitter med makten for hvordan barnefordelingen skal bli

Hva skal til for at barnefagmiljøet senker skuldrene?

Hvorfor må det norske fagmiljøet stadig tilpasse sin argumentasjon? Dokumentasjonen på at de ikke har rett - blir stadig mer overveldende

Svak tillit til norske fagaktørers syn på delt omsorg

Hva skjer når fagpersonene tilpasser forskningsfunn til egne interesser og oppfatninger?

Myten om at delt bosted krever ekstra godt samarbeid

Er det faktisk slik at delt bosted krever foreldre med spesielle samarbeidsevner?

Barn trenger to likeberettigede foreldre etter samlivsbrudd

Barn trenger to likeberettigede foreldre etter samlivsbrudd - Morspresumpsjonen i historisk lys. Eivind Meland,- allmennlege og professor emeritus ved UiBM.

NØKKELORD