NøkkelordJennifer McIntosh

Nøkkelord:Jennifer McIntosh

Svak tillit til norske fagaktørers syn på delt omsorg

Hva skjer når fagpersonene tilpasser forskningsfunn til egne interesser og oppfatninger?

NØKKELORD