NøkkelordKristim M hauge

Nøkkelord:Kristim M hauge

Brev til en sønn – en bokanmeldelse

Boken er ikke uten kvaliteter og gode råd, men skjemmes av mangel på anerkjennelse av maskulinitet som en positiv kvalitet

NØKKELORD