NøkkelordMenn og utdanning

Nøkkelord:Menn og utdanning

Er 60 prosent likestilling fremgang?

Universitetene og høyskolene prøver å få nok menn inn i helt essensielle yrker. Kvoter er brukt men i svært sparsommelig grad

En av fire dropper ut

Vince Adam Stuestøl skulle gjerne kostet samfunnet mindre, men er en del av en dyster statistikk der mange dropper ut.

INNSPILL TIL PARTIPROGRAMMET FOR STORTINGSVALGET 2021

Kvinnefokuset i likestillingspolitikken har som utilsiktet effekt økt utfordringene for gutter, menn og fedre

NØKKELORD