NøkkelordMenneskerettighetene

Nøkkelord:Menneskerettighetene

Far holdt intetanende av barnevernet

Utelatelsen av far fikk dramatiske konsekvenser.

NØKKELORD