NøkkelordNOU

Nøkkelord:NOU

Mannsutvalgets NOU er klar: En merkedag for menns likestilling

Mannsutvalget ble nedsatt i august 2022. Bilde: Sakset fra mannsutvalget.no

NOU “Et styrket familievern” må utsettes

Familievernutvalget levert inn sin NOU - MannsForum har levert våre kommentarer og vil ha stopp i videre arbeid.

NØKKELORD