NøkkelordOdd Arne Tjersland

Nøkkelord:Odd Arne Tjersland

Dagens barnelov må endres – igjen

En ny barnelov må sikre at alle barn har rett til å være sammen med både mor og far

Skal vi skape barn hvor far aldri har vært en teoretisk...

Mannsforums leder Arne Børke spør om det er en god ide å sette barn som kun har "prøverørsfedre" til verden og etterlyser barneperspektivet i debatten.

Hva skal til for at barnefagmiljøet senker skuldrene?

Hvorfor må det norske fagmiljøet stadig tilpasse sin argumentasjon? Dokumentasjonen på at de ikke har rett - blir stadig mer overveldende

NØKKELORD