NøkkelordPolarisering av kjønn

Nøkkelord:Polarisering av kjønn

Ung kvinne likebehandlet: «ekstremt urettferdig»

Debattinnlegg formidler ikke MannsForum eller nettavisens offisielle syn, men representerer i sin helhet skribentenes personlige meninger Den unge kvinnen sto frem i VG 14. desember....

Likestilling – hvor ble mennene av?

Portrettintervju av Arild Brock – Mangeårig redaktør bak nettstedet www.maskulinist.no

Hvor feilet likestillingsidealet i høyere utdanning?

Hva betyr det at kvinner nå fullstendig dominerer høyre utdannelse i Sverige, i Norge, og hele den vestlige verden?

Sigurd fåkke pult – en støtteerklæring til unge menn

Sigurds jakt etter et ligg er underholdning på TV

Filosofiske kjønnsforviklinger

Hvorfor er det overhodet et problem at hvert av de to kjønn ikke er representert likt innenfor alle områder?

Pen søker trygg – hvordan kvinner undertrykker menn

Et tilbakeblikk på boken: Et pionerarbeid - fandenivoldsk, tankevekkende

INNSPILL TIL PARTIPROGRAMMET FOR STORTINGSVALGET 2021

Kvinnefokuset i likestillingspolitikken har som utilsiktet effekt økt utfordringene for gutter, menn og fedre

Menns likestillings-utfordringer i Norge

Psykiater Dag Furuholmen vurderer situasjonen for gutter og menn i Norge i dag.

Maskulinitet som positiv ressurs

Mediamytene om menn har vært mange og negative; vi leser om patriarkiet, gutteklubben grei, negativ maskulinitet, toxic-maskulinitet eller aggressiv seksualitet. Menn som voldelige og sexistiske. Maskuline uttrykksformer er både gammeldags og i krise. Mannsrollen beskrives som mistilpasset i det moderne samfunn, utslagene finner vi i former som vold, rus og relasjonsproblematikk.

NØKKELORD