NøkkelordTelomerer

Nøkkelord:Telomerer

Fars fravær kan forkorte barnets liv, og deres barns liv

Barn som vokser opp uten far har kortere forventet levetid enn barn som har kontakt med far, antyder flere anerkjente studier

NØKKELORD