NøkkelordKjønnsforskning

Nøkkelord:Kjønnsforskning

FORSKNINGSRÅDETS LIKESTILLINGSKONFERANSE “KJØNN I AKADEMIA: PÅ VEI MOT BALANSE?”

Refleksjoner fra en konferansedeltagers inntrykk; Forskningsrådet mangler evne til å feie for egen dør. Konferanse står til stryk.

Feminismen har monopol på kjønnsforskningen

En av den feministiske bevegelsens største fordeler er dens de facto monopol på kjønnsforskningen. Fordi så godt som all kjønnsforskning er feministisk orientert

Lesevansker i akademia

Av Ivar Bu Larssen, skribent i Mannsforum nettavis Debattinnlegg formidler ikke MannsForum eller nettavisens offisielle syn, men representerer i sin helhet skribentenes personlige meningerDe siste...

Kjønnsforskning i barnehagen

Av Ivar Bu Larssen, skribent i Mannsforum nettavis Debattinnlegg formidler ikke MannsForum eller nettavisens offisielle syn, men representerer i sin helhet skribentenes personlige meninger Jenter og...

“The Manosphere” – Norsk masteroppgave nyanserer skyttergravs-debatten

Steile fronter og polarisert debatt til side, en ny masteroppgave ser forbi ideologiske briller og gjensidig lort-kasting

Ber ministeren om særbehandling av menn

MannsForum ber forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim om positiv særbehandling av menn for å bedre kjønnsbalansen på kjønnssensitive utdanninger. [email protected] Kvinner utgjør i dag det store...

Alvorlig kjønnsubalanse i høyere utdanning

Også menn må positivt særbehandles for å bedre kjønnsbalansen

Kjønnsforskningens likestillingsproblem

Norsk kjønnsforskning har et seriøst likestillingsproblem.

NØKKELORD